Organisatie

BVAC is opgericht in 2002 en richt zich op het verlenen van diensten op het gebied van bedrijfsgeneeskunde aan bedrijven en werknemers waarbij de maatwerkregeling wordt gevolgd. Op het gebied van arbodienstverlening betekent dit dat u alleen nog een bedrijfsarts nodig heeft (dit is immers de wettelijk eis) en de overige dienstverlening, zoals administratieve verwerking van gegevens door de arbodienst of tussenpersoon, niet meer hoeft af te nemen en te betalen. Dit is een aanzienlijke kostenbesparing.

Sinds 1 juli 2005 is de verplichting tot aansluiten bij een arbodienst niet meer van kracht. De bedrijfsarts kan nu rechtstreeks door de werkgever worden gevraagd bedrijfsgeneeskundige diensten te leveren aan de organisatie. Indien nodig kunnen andere deskundigen direct door de werkgever worden ingezet.

Het inzetten van een zelfstandig bedrijfsarts heeft grote voordelen. U voert zelf de regie: u bepaalt wanneer, hoe vaak en waarvoor u de bedrijfsarts inzet. De kosten zijn daardoor altijd lager, ook omdat u niet meebetaalt aan dure overheadkosten.

De oprichter, D.C.H. Cox, is geregistreerd als bedrijfsarts en verzekeringsarts. In het verleden is hij werkzaam geweest als huisarts en heeft hij de opleiding tot manueel arts afgerond. Dat betekent dat hij veel expertise heeft op diverse terreinen, wat in het kader van de Wet verbetering Poortwachter een groot voordeel is. Er wordt gewerkt volgens de meest recente professionele standaarden. Daarbij worden de richtlijnen gevolgd van de beroepsorganisatie KNMG en NVAB.

Indien nodig wordt samengewerkt met collega's en gebruik gemaakt van een netwerk van deskundigen (b.v. specialisten, psychologen, ergonomen, arbeidsdeskundigen etc.). De bedrijfsartsen zijn lid van het Zelfstandig Bedrijfsartsen Genootschap. Er is daarom een landelijke dekking.

De bedrijfsartsen werken vanuit het “eigen-regie-model”.
Daar hoort een intensieve betrokkenheid van de leidinggevende bij de verzuimbegeleiding bij.